Jak na reklamaci

Jak postupovat v případě reklamace zboží?

Veškeré naše oblečení je šito s maximální pečlivostí a důsledností, ale i přesto je možné, že v zápalu šití a množství objednávek něco opomeneme. Používáme kvalitní a certifikované materiály, ale i na těch si nemusíme všimnout vady nebo se můžou povolit nitě. V tom případě nás prosím kontaktujte, abychom se domluvili na řešení reklamace. Reklamace se snažíme vyřídit rychle, ale pokud nám chcete pomoci a usnadnit tak celý proces, pomůžete nám stáhnutím/vyplněním vzorového formuláře pro reklamaci, kde podrobně popíšete, jaké vady výrobek vykazuje.

 

Abychom Vám vrácení zboží co možná nejvíce ulehčili, stačí zboží spolu s vyplněný formulářem zabalit, donést balíček na nejbližší pobočku Zásilkovny ve Vašem okolí. Obsluze pak sdělíte kód 97181758, ta Vám na základě toho vytiskne na balíček štítek, převezme si ho a pošle na naše náklady k nám. Nezáleží na tom, jestli jste obdrželi zásilku poštou, kurýrem nebo na pobočku Zásilkovny, této služby může využít každý zákazník. Jakmile zásilku obdržíme, budete emailem informováni o přijetí balíčku zpět k nám.

 

Formulář pro uplatnění reklamace

 

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Vzorový formulář ke stažení zde

 

Prodávající: Bc. Kamila Štefková - Cronies, Chlístov 10, 518 01 Dobruška, IČ 17504856, email: info@cronies.cz, telefon: +420773910726

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

 

Vážení,

dne …... jsem ve Vašem obchodě vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady …………...Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji o opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů). Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

  • Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

 

  • Číslo objednávky:

 

  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)
    a budou navráceny zpět převodem na účet (prosím o zaslání čísla účtu) (*)

 

  • Jméno a příjmení spotřebitele:

 

  • Adresa spotřebitele:

 

  • Email:

 

  • Telefon:

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

 

 

                      (vlastnoruční podpis)
______________________________________

              Jméno a příjmení spotřebitele

 

Seznam příloh:

  1. Faktura za objednané zboží č. (*)

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24 měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.